"  Jeg vil gi deg et trygt rom for å utforske, reflektere og bearbeide hva som beveger seg i deg. Og med det gi deg en bedre forståelse av deg selv, samt håp til å skape en ønsket endring i livet.  ".

Jeanett Melstrøm

Så, hvem er jeg?

Mitt navn er Jeanett Melstrøm og jeg driver eget foretak som sexologisk rådgiver, hvor jeg jobber med både enkeltpersoner og par - og de midt i mellom. 

Du finner meg på kontoret mitt i Drøbak på mandager, tirsdager, onsdager og fredager. 
Mens torsdager jobber jeg hos Asker kvinnehelse - en tverrfaglig kvinneklinikk.

Oktober 2023 inngikk jeg et spennende samarbeid med ToastMistress om et konsept kalt Selfiness, som handler om å hjelpe kvinner til å styrke sin seksuelle selvtillit.

I tillegg så har jeg et godt samarbeid med flere skoler, barnehager og helsestasjon hvor jeg sikrer kompetanseheving hos de ansatte, samt har undervisning og holder foredrag for både barn og voksne.

Jeg er utdannet og sertifisert sexolog fra Sexologiskolen Norden. Våren 2021 debuterte jeg også som gjesteforeleser ved skolen, om temaet Barn og unges seksualitet.

Jeg er medlem av bransjeorganisasjonen ASRT (int. Association of Sexology and Relationship Therapy) som sikrer mine klienter at jeg følger strenge etiske retningslinjer, samtidig som det gir de en garanti for at jeg har en formell utdannelse i bunn.

På "privaten" er jeg gift, mamma til to fine unger og lever med kronisk sykdom -tre ting som jeg drar stor nytte av i jobben min, når det kommer til personlig erfaring.

Hvorfor sexolog?

Jeg har alltid vært fascinert av menneskelige relasjoner, psykologi, kjærlighet og seksualitet. Hvorfor vi er som vi er, og gjør som vi gjør. 

Det som har fulgt meg hele min yrkes karriere er at jeg finner en genuin glede både i å jobbe med, og hjelpe mennesker. Det å være en bidragsyter til andres utvikling, samt personlige - og nå også seksuelle - vekst, gir meg stor glede. 

Jeg ønsker å være noe positivt for andre og rette mer fokus på naturlig og positiv seksualitet. Samtidig vil jeg være en stemme for de mest sårbare og en bidragsyter til å slå ned murene av skam og tabuer, som samfunnet har trykket ned over hodene våre igjennom alt for mange år.  Og da spesielt når det kommer til kvinners seksualitet. Her jobber jeg aktivt mot et mål om at vi skal skamme oss mindre, og nyte mer! 

Jeg vil gi deg et trygt rom for å utforske, reflektere og bearbeide hva som beveger seg i deg. Og med det gi deg en bedre forståelse av deg selv, samt håp til å skape en ønsket endring i livet.  

Mine hjertesaker


Kvinnehelse

Skam og tabuer påvirker ofte hvordan vi kvinner tenker om oss selv og det preger oss i våre relasjoner. Dette fører til at alt for mange kvinner går med plager de ikke får riktig hjelp for, eller med tanker og følelser de ikke våger å snakke om.

Jeg er daglig i kontakt med kvinner som ikke er koblet på egen seksualitet, som forteller om pliktsex, smerter under samleie,  vanskeligheten av å sette grenser for seg selv og som egentlig ikke vet hvordan deres indre, seksuelle stemme egentlig er. Veldig mange kjenner på skam, sliter med selvfølelsen og tar på seg skyld for at de opplever at de har lite sexlyst, som igjen kan være med på å skape konflikter i forholdet. 

Kvinnehelse har gjennom historien vært sterkt nedprioritert og undervurdert, hvilket gjør at kvinner alt for ofte opplever at deres utfordringer ikke tas på alvor. Heldigvis ser vi at det er ett lite skifte på vei, men vi har fortsatt en lang vei å gå.

Barn og unges seksualitet

Vi vet at barn påvirkes mest av sine omsorgspersoner i 0-6 års alder, og norske barn i den aldersgruppen tilbringer store deler av dagen sin i barnehagen. For mange er det faktisk her de er flest timer i våken tilstand! Dette er bare en av grunnene til at jeg personlig mener at det å jobbe i barnehage er en av verdens viktigste jobber.

Med dette som motivasjon har jeg laget et eget opplegg primært for ansatte i skole og barnehage og tilhørende foreldregruppe. Men dette er også for andre voksne omsorgspersoner som ønsker økt forståelse og trygghet om hva seksualitet er, hvordan den kommer til uttrykk og hvordan forholde seg til den.

Når bør en snakke med barn om kropp og grenser? Hvordan gjør en det? Hvilke begreper bruker en om kjønnsorgan og hva er egentlig innafor å si? Hva er naturlig og når må varsellampene opp?

Dette er en veileder til å kunne trygge deg som voksen i møte med barn og unge, på deres vei mot en trygg og sunn seksuell helse. Det handler om å ta barna på alvor, men like mye deg som voksen!

Jeg har også seksualundervisning på alle trinn, tilpasset dagens barn og unge. 

Ved å samarbeide tett med barnehage, skole og helsestasjon, bidrar vi i herlig fellesskap til at barn (og voksne) får positiv og riktig informasjon om kropp og sunn seksualitet. Å gi barn verktøy for å sette ord på egne følelser og opplevelser er viktig for å forebygge vold og overgrep mot barn. Men like viktig for å trygge de og styrke de for å prate om, og ikke minst møte, følelser og opplevelser i voksen alder.

Om vi tidlig kan komme på banen for å forebygge, så er det utrolig viktig for den enkelte - men og for hele samfunnet.

Jeg har stor tro på at vi ved å ufarliggjøre, normalisere og trygge barna omkring kropp og seksualitet fra de er små, så bryter vi ned skam og tabuer og vi skaper mer åpenhet og en bedre dialog mellom barn og voksne.
Og ikke minst trygger vi barnets egne tanker om seg selv. Det bunner tilslutt ned til selv verd. At barn og unge skal kunne tenke om seg selv at "jeg er ok", som jo er det motsatte av skam.


Send meg gjerne en mail om du ønsker samarbeid eller mer informasjon gjeldende booking av foredrag, så ringer jeg deg for en hyggelig prat! 

Jeanett 


SAMMARBEID